اصفهان، خیابان طیب،جنب پمپ بنزین، مقابل مسجد درب کوشک ساختمان سامان، طبقه دوم

روزهای زوج:9 الی 13 و 16 الی 19 / روزهای یکشنبه و سه شنبه: 9 الی 13